Zasady sprzedaży ofertowej

Firma DiR Truck sprzedaje ruchomości w formie ofertowej z zachowaniem poniższych zasad:

 1. zamieszczone w ogłoszeniach informacje o proponowanych ruchomościach nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego
 2. zainteresowany zakupem klient powinien złożyć ofertę w formie pisemnej na określoną ruchomość w siedzibie firmy w Tomaszowie Maz. ul. Opoczyńska 5-9 oraz uiścić zaliczkę w kwocie 10% oferty.
 3. fakt złożenia takiej oferty jest informacją, że zainteresowany zakupem zapoznał się osobiście ze stanem technicznym i prawnym ruchomości, wyposażeniem, kompletnością, dokumentacją serwisowo-gwarancyjną, inną dokumentacją z nim związaną oraz że nie wnosi żadnych zastrzeżeń
 4. jedynym kryterium wyboru oferty zakupu jest cena. Oferta zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni. W przypadku braku zgody na sprzedaż ruchomości za kwotę zaproponowaną w ofercie, klient może złożyć inną wyższą ofertę lub zrezygnować z zakupu, wtedy zaliczka zostanie bezzwłocznie zwrócona klientowi. Natomiast w przypadku zgody zostanie zaliczona na poczet ceny
 5. firma DiR Truck zastrzega sobie prawo do wycofania ruchomości ze sprzedaży bez podania przyczyny
 6. sprzedaż ruchomości następuje na podstawie faktury VAT, natomiast płatność za ruchomość na podstawie faktury pro-forma
 7. odbiór zakupionej ruchomości uzgadniany jest po potwierdzeniu wpływu całej ceny sprzedaży brutto na wskazane konto bankowe
 8. kupujący akceptuje fakt, iż sprzedawana ruchomość jest rzeczą używaną, a firma DiR Truck nie udziela gwarancji i wyłącza prawo rękojmi na podstawie przepisów prawa cywilnego
 9. firma DiR Truck nie uzupełnia braków w kompletności i w wyposażeniu oraz nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanych ruchomości

Oferowane usługi i cennik firmy DiR Truck

1. TRANSPORT HOLOWANIE INNE USŁUGI.


 • holowanie pojazdów samochodowych (osobowych i busów) o masie całkowitej do 3500 kg – stawka 2,00 zł netto za każdy kilometr licząc drogę dojazdu
 • holowanie pojazdów samochodowych (busów i ciężarówek) o masie całkowitej od 3500 kg do 16000 kg – stawka 3,50 zł netto za każdy przejechany kilometr licząc drogę dojazdu
 • holowanie pojazdów samochodowych (ciężarówek, ciągników siodłowych i naczep) o masie całkowitej powyżej 16000 kg – stawka 4,50 zł za każdy przejechany kilometr licząc drogę dojazdu
 • transport towarów pojazdem o masie całkowitej do 3500 kg – stawka 1,80 zł za każdy przejechany kilometr licząc drogę dojazdu
 • transport towarów pojazdem o masie całkowitej powyżej 3500 kg – stawka 3,60 zł za każdy przejechany kilometr licząc drogę dojazdu
 • transport towarów niestandardowych wymagających użycia do ich przewozu specjalistycznego sprzętu – stawka uzgadniana indywidualnie po konsultacji ze zlecającym usługę
 • usługi sprzętem specjalistycznym (koparka, dźwig) – stawka uzgadniana indywidualnie

2.PARKING, SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE.


 • parkowanie pojazdów samochodowych (osobowe i busy) o masie całkowitej do 3500 kg – stawka 6,00 zł netto doba
 • parkowanie pojazdów samochodowych (ciężarówki, ciągniki siodłowe) o masie całkowitej powyżej 3500 kg – stawka 12,00 zł netto doba
 • parkowanie przyczepy i naczepy samochodowej – stawka 10,00 zł doba
 • składowanie ruchomości, innych przedmiotów i sprzętu specjalistycznego -stawka -20,00 zł doba
 • magazynowanie przedmiotów, sprzętu i innych rzeczy – stawka 15,00 zl netto miesięcznie m2 zajmowanej powierzchni magazynowej

3. POZOSTAŁE USŁUGI


 • wulkanizacja i komputerowe wyważanie kół
 • sprzedaż opon nowych i używanych
 • naprawy bieżące pojazdów samochodowych
 • całkowite mycie pojazdów samochodowych
 • sezonowe przechowywanie opon

 

Firma DiR Truck oferuje możliwość przyjęcia zlecenia demontażu, montażu, naprawy, konserwacji, mycia i czyszczenia różnego rodzaju sprzętu oraz maszyn i urządzeń specjalistycznych.
Stawki wszelkich niestandardowych zleceń są ustalane indywidualnie.
Istnieje możliwość negocjacji stawek lub zastosowania opłat zryczałtowanych.

Do wszystkich podanych cen należy do liczyć podatek VAT.

Szybki wybór marki

Porównanie pojazdów(0) ×

Porównaj Wyczyść wszystko
Translate »

Od 25.05.2018 w Polsce stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Aktualna informacja o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw, w tym zakresie, znajduje się w naszej Polityce bezpieczeństwa

 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

Zamknij